از باغداران، مشاوران، فروشندگان و سایر فعالان در حلقه های زنجیره ارزش پسته دعوت می کنیم تا به باشگاه مشتریان بپیوندند…

تا با کمک هم محصول بیشتری برداشت و درآمد بیشتری عاید شود.

بستن
ثبت نام بسته است

ثبت نام موقتاً غیر فعال است. ما برای این مشکل پوزش میخواهیم