کود های کامل ویژه مرحله رشد

مقادیر کود ها بسته به شرایط محیطی ، روند رویشی و زایشی گیاه متفاوت است زیرا نیاز گیاه در زمان های مختلف متفاوت خواهد بود.

اولین قدم گیاه در دوره رشد قرارگرفتن آن در در بستر خاک است که برای تغذیه گیاه و استقرار آن نیاز به ریشه زایی دارد تا بتواند از ریشه هایی موین کشنده که نقش ارسال مواد مغذی از خاک به گیاه را دارند تغذیه کند که مواد مغذی بیشتری دریافت نماید و استقرار گیری خود را در خاک افزایش میدهد .

فسفر برای بیدار کردن ریشه های درختان از خواب زمستانه بسیار ضروری است که بتواند از طریق ان نیتروژن و سایر مواد مورد نیاز را جذب نماید و برای فعالیت اول فصل امادگی خود را به دست آورد.پس درصد فسفر استفاده شده در این مرحله به مراتب باید بیشتر از دیگر عناصر پر مصرف باشد .

زمانی که گیاه وارد فاز رویشی میشود در راستای فرایند رویشی گیاه عناصری مانند ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب باعث افزایش رشد رویشی ،افزایش رشد سر شاخه های افقی و افزایش فتوسنتز و در نهایت افزایش عملکرد درخت میشوند و همچنین به تمامی عناصر پر مصرف و ریز مغذی ها نیاز پیدا میکند.

در نهایت در مرحله زایشی، نیاز درخت به پتاسیم بیشتر خواهد شد چرا که نقش ان در فتوسنتز و تولید هیدروکربن ها ،باعث انتقال مواد مغذی به برگ ، میوه و جوانه ها میشود که کمک شایانی به تشکیل میوه و پرشدن مغز دانه میکند.

این مراحل در تصمیم گیری ما برای انتخاب کود مناسب با در صد های متفاوت عناصر کمک کننده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *