ضد تنش ها

تمامی عوامل مزرعه تحت کنترل کشاورز است جز عوامل محیطی و اقلیمی که نمیتوان کشاورز تمامی این عوامل را تحت کنترل داشته باشد. این عوامل همیشه دست خوش تغییرات هستند و غیر قابل پیشبینی در بلند مدت، پس خسارات جبران ناپذیری را به کشاورز و محصول وارد میکند. برای پیشگیری این عوامل و تغییرات راهکارهایی پیشنهاد و اجرایی شده است.یکی از عوامل کاهش دهنده تنش ها ماده ای به نام L-Amino acid ،یکی از شاخه های آمینو اسید ها است .اسید های آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین ها هستند که در ساخت دیواره سلولی، انتقال دهنده اطلاعات ژنتیکی، کنترل فعالیت های سلولی و دیگر وظایف حیاتی درخت مشارکت دارند. پس یکی از اساسی ترین مواد در برگ ها و گیاهان اسید های آمینه هستند.اسید های آمینه موجب افزایش مقاومت گیاه به آفت ها میشود چرا که به دلیل نقش داشتن در ساخت پروتئین موجب ساخت دیواره سلولی ، تقویت آن و تسریع ترمیم دیواره میشود که نتیجه امر مقاوم شدن گیاه به بیماری ها و افات را در پی دارد. زمانی که برگ امینو اسید کافی برای ساخت پروتئین را داشته باشد برگ میتواند از خود در برابر تنش ها جویی از نظیر سرمای و گرمای زیاد خشکی و دیگر عوامل محافظت کند. اسید های امینه باعث تولید بیشتر پروتئین میشوند که این ماده در تشکیل میوه و کیفیت کمی و کیفی میوه نقش اساسی را بر عهده دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *