محیط اسیدی و عناصر پر مصرف

یکی از عوامل تاثیر گذار در جذب بهتر و سریع تر کود ها درصد اسیدیته کود میباشد.محیط اسیدی برای جذب تمامی عناصر ،کمک کننده و افزایش دهنده است. متاسفانه به دلیل قلیایی بودن خاک ایران جذب عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز برای درختان کاهش می یابد.این به معنی هدر رفت کود یا همان پول کشاورزان است که با وجود رسیدگی کشاورز عملکرد خوبی به دست نمیآورد.عناصر اولیه مورد نیاز درختان نیتروژن-فسفر و پتاسیم هستند که بازه اسیدی ۷٫۵ تا۶٫۵ ، بهترین طیف جذبی این عناصر میباشد.یکی از راه های پایین اوردنph اضافه کردن اسید به خاک است که علاوه بر اینکه هزینه بالایی را در بر میگیرد خطرات استفاده از ان بسیار بالاست.دومین را ه کودهایاسیدیته هستند که به صورت مقطعی هنگام جذب در گیاه و شروع فعالیت های خود در همان قسمت خاک ph را کاهش میدهند که ریشه های نزدیک به آن راحت تر بتوانند عنصر مورد نظر را جذب نمایند.

تمامی کمبودها به درخت خسارات جبران ناپذیری را وارد مینمایند اما خساراتی که مستقیما به محصول وارد میشود میتوان به کمبود کلسیم در اول فصل اشاره کرد که تمامی دانه های خوشه شروع به سیاه شدگی کرده و باعث از بین بردن محصول میگردد دومین آن کمبود پتاسیم در اخر فصل میباشد که عامل محدود کننده ی پر کردن محصول است که باعث پوکی شدید در محصولات میشود.

عناصری که به صورت غیر مستقیم روی محصول تاثیر میگذارند کمبود نیتروژن است که باعث کاهش رشد گیاه میشود و کاهش رشد منجر به افزایش درصد پوکی در زمان محصول میگردد همچنین کمبود فسفر نیز میتوان به دلیل کاهش ریشه زایی مواد غذایی کمتری به گیاه میرسد و ضعف گیاه منجر به سال اوری کمتر و پوکی میشود که با کاهش مقطعه ی ph میتوان جذب بیشتر این عناصر را کمک کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *