توصیه های تغدیه

خاک، گیاه و آب و هوای هر باغ منحصربفرد است و باغات گوناگون نیازهای غذایی متفاوت دارند. رویکرد ما تشخیص مناسب نیازها و پاسخ گویی مؤثر به آنها بر اساس دانش جهانی و تخصص بومی است.

نقشه برداری باغات

به اعتقاد کارشناسان ما تهیه نقشه های به روز و چندلایه مزارع و باغات با کمک فناوری های GPS و GIS پیش نیاز کشاورزی دقیق است.

تجزیه و تحلیل خاک و گیاه

اطلاعات برآمده از بررسی های دقیق میدانی و آزمایشگاهیی توسط متخصصین ما تجزیه و تحلیل می شوند تا ارزیابی درستی از وضعیت فعلی و فاصله تا وضعیت مطلوب بدست آید.

تأمین نهاده ها

برای حفظ منافع کشاورزان معتبرترین و با کیفیت ترین نهاده کشاورزی از جمله کود و سم را تهیه و در دسترس آنها قرار داده ایم.

مدیریت تلفیقی آفات

یکی از چالش های اصلی پسته کاران جلوگیری، شناسایی و کنترل آفات پسته است. ما با دانش و تجربه خود سعی در پیشگیری از خسارات سنگین به کشاورزان داریم.

مدیریت آب

راهکارهای مدیریت آب ما باعث افزایش بهره وری تا ۸۰٪ و در نتیجه افزایش طول عمر و کیفیت باغات می شوند.

کنترل علف های هرز

به منظور جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی و آب مورد نیاز درختان، علف های هرز را با روش های کارآمد حذف می کنیم.

توصیه های باغی

بسته به نیاز باغ اجرای عملیات خاکی، هرس، تغییر واریته، … را توصیه و به صورت علمی و به روز بر اجرای آن نظارت می کنیم.

مدیریت مصرف نهاده ها

کود ها و سم های با کیفیت نیاز دارند تا به روش صحیح، به طور دقیق و با کمک ادوات مناسب مصرف شوند تا کارآیی خود را حفظ کنند. ما با نظارت خود از بهبود عملکرد باغداران حفاظت می کنیم.

خدمات آزمایشگاهی

با کمک معتبرترین آزمایشگاه های کشور و آزمایشگاه اختصاصی شرکت، به تمامی نیازهای آزمایشگاهیی باغداران و کشاورزان به مطمئن ترین وجه پاسخ می دهیم.

توصیه های مدیریت مزرعه

بنا به تجربیات خود معتقدیم که مدیریت کارآمد مزرعه نیازمند استقرار سیستم های مدیریتی، حسابداری و نظارتی نوین می باشد.

توصیه های زیست محیطی

یکی از دغدغه های ما اینست که باغات و مزارع به عنوان عضوی جدایی ناپذیر از طبیعت بایستی کمترین خسارت را به محیط زیست وارد کنند.