شرکت رابین یاران شریف

به منظور اتصال حلقه های تولید، فرآوری و فروش در زنجیره ارزش و بهینه کردن کلیه فعالیت های پسته کاران، شرکت خدماتی بازرگانی رابین یاران شریف (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۶ به شماره ۴۳۸۴ توسط هلدینگ یاران ثبت شد.

رسالت اصلی رابین یاران بالا بردن بهره وری و سودآوری مشتریان تحت پوشش با توجه به منابع شان است. تیم کارشناسان این شرکت در تمام فصول از کاشت تا برداشت همراه با کشاورز و در کنار وی حضور دارد تا برای مدیریت بهتر مزرعه، مصرف کارآمد نهاده ها، و در نهایت برداشت حداکثری راهکار های عملی و جمعی ارائه دهد. با تکیه بر دانش روز جهانی و تجربه بومی، رابین یاران مشاور و معتمد کشاورزان منطقه است. کشاورزانی که می خواهند با تکنولوژی و روش های مدرن از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و آینده ی بهتری برای خود رقم بزنند.

مأموریت رابین یاران دفاع از پسته کاران به عنوان بازوی دانش و تکنولوژی با تمرکز بر سودآوری برای مشتریان، کارکنان و مالکان است. ما برخی از بهترین های این صنعت را گردهم آورده ایم تا بتوانیم خدمات با کیفیت ارائه دهیم و از تمام فعالان در طول زنجیره ارزش پسته حمایت کنیم.